Bługowo - zespół apartamentów dla seniorów

Zespół apartamentów dla seniorów w Bługowie

Bezpieczeństwo i Opieka

Każdy pokój i apartament posiada połączenie telefoniczne z osobą do kontaktu przez całą dobę.
Na wypadek kolejnej pandemii osiedle będzie zamknięte aby nie mieć kontaktu z osobami z zewnątrz.
Dostawy żywności oraz innych niezbędnych artykułów odbywać się będą przez śluzy, w których towary poddane będą kwarantannie. Sprawi to, że mieszkańcy osiedla nie będą zmuszeni nosić maseczek, rękawiczek itp a wręcz przeciwnie, będą cieszyć się normalnym życiem.

Domy